Header Image

YASALUYARI

Yasal Bilgiler
Bu siteye girmeniz ve kullanmanız ancak aşağıda belirtilen Şart ve Koşullara uymayı taahhüt ettiğiniz takdirde müsaade edilmiştir. Elektramar A.Ş.
İş bu site; işyeri, M.K.Atatürk Blv.23, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Çiğli-35620 İzmir, Türkiye adresinde mukim ve İzmir
- Karşıyaka - 1659/K:1327 Sicil Ticaret numarasında kayıtlı bir Şirket olan Elektramar A.Ş.'nin ("Elektramar") malıdır. Aşağıda
Elektramar tarafından sunulan yasal bilgiler Elektramar A.Ş'nin kendisinin ve ona bağlı şube, görevli, çalışan ve acenteliklerinin ve
ayrıca Elektramar A.Ş'de ve/ya ilgili kuruluşlarında, görevli, çalışan ve acenteliklerinin çıkarlarını korumak üzere düzenlenmiştir.


Kullanım Koşulları
Bu siteyi kullanmanız, ilk kullandığınız tarihten itibaren geçerli olacak bu Şart ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına
gelmektedir. Elektramar her hangi bir zamanda bu Şart ve Koşullarda online olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu sitede kullanılan materyaller ticari olmayan kişisel ev kullanımınız haricinde; kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz,
download edilemez, internet'ten indirilemez postalanamaz, yayınlanamaz veya gönderilemez. Müsaade edilenin dışında her hangi bir
kullanım için Elektramar'dan yazılı izin almak gerekmektedir. Bu siteyi kullanarak, yeni bir iş türevi oluşturmak üzere bu sitede yer
alan her hangi bir bilgi veya materyali uyarlamamak, değiştirmemek veya yaratmamak ve sadece ticari olmayan, ev amaçlı kişisel
kullanımınız için kullanmak üzere taahhütte bulunmaktasınız.
Bu siteyi sadece yasal amaçlar için kullanacağınızı ve üçüncü bir şahsın siteyi kullanma ve siteden faydalanma haklarını ihlal
etmeyeceğinizi, engellemeyeceğinizi ve sınırlamayacağınızı taahhüt etmektesiniz. Bu tür bir sınırlama veya engelleme, müstehcen veya
istenmeyen bir içerik veya site içinde normal iletişim akışını kesici bir eylemi de kapsamakta ve şahıslara rahatsızlık,
huzursuzluk veya sıkıntı verebileceğinden yasal olmayan bir davranış olarak kabul edilmektedir.
Burada belirtilen Şart ve Koşulları tam olarak kabul etmediğiniz takdirde bu siteye girmenize izin verilmemektedir. Bu durumda
siteyi kullanmayı hemen bırakmalısınız.


Bilgiler ve Tazminler
Elektramar bu sitedeki bilgilerin doğru ve güncel olmasını temin etmek üzere azami gayret sarf etmektedir. Ancak hata veya gözden
kaçırma olabilir veya bilgiler tam veya güncel olmayabilir. Bu nedenle kullanıcı bu bilgilerin doğruluğunu onaylanmış olarak ele
almamalıdır. Her hangi spesifik bir olayı direk olarak Elektramar'a danışarak teyit etmenizde yarar vardır. Bu sitede yer alan hiç
bir materyal veya bilgiye (olabilecek herhangi eksiklikle beraber) gerçek bir ifade veya temsil olarak itimat edilmemeli ve bunlar
herhangi bir irtibatın bir kısmını teşkil etmez ve etmeyecektir.

Size düzenli bir şekilde online olarak gönderilen bilgilerde zamanla olabilecek değişiklikleri fark etmeniz için bu bilgileri
gözden geçirme sorumluluğu size aittir. Bilgilerdeki değişikliklerin postalanmasından sonra siteyi kullanmaya devam etmeniz gönderilen
bilgiler kapsamında bu Şart ve Koşullarda oluşabilecek değişiklikleri de kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Bu site ve Elektramar'la ilgili bilgiler, isimler, görüntüler, resimler, logolar ve ikonlar, Elektramar'a ait ürünler ve hizmetler
(veya üçüncü bir şahsa ait ürünler ve hizmetler); tatmin edici kalite garantileri, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyumlu
olma, güvenlik ve doğruluk gibi kavramları kapsayan ve bunlarla sınırlı olmayan, ifade veya ima edilen her hangi türden bir
garanti olmaksızın veya her hangi bir temsil veya onay yapılmaksızın belirli bir "UYGUNLUK" esasına göre sunulacaktır.


Elektramar hiç bir şekilde sitenin kullanımına bağlı veya bundan dolayı (ihmaller de dahil) oluşabilecek her hangi bir veri kaybı,
kar kaybı, kullanım kaybı gibi kayıplar veya direkt, özel, dolaylı veya neticeye bağlı zararları kapsayan ve bunlarla sınırlı
olmayan zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Elektramar bu sitede yer alan materyallerin kapsadığı işlevlerin müdahale edilemez veya
arızalanamaz olduğunu, hataların düzeltileceğini, site veya server'a virüs veya hata bulaşmayacağını garanti etmediği gibi bu materyallerin tam fonksiyonelliği, doğruluğu veya güvenirliği konusunda da garanti vermemektedir.

Elektramar kullanıcı tarafından alınan bilgilerin kullanılmasını kontrol edemez, bu nedenle bu tür bilgilerin kullanımına ilişkin veya bunlardan dolayı şekli ne olursa olsun ortaya çıkabilecek her hangi bir zarar, kayıp veya yükümlülükten (kar veya fırsat kaybı gibi kayıplar veya dolaylı, dolaysız veya neticeye bağlı zarar veya kayıpları kapsayan ve bunlarla sınırlı olmayan) sorumlu sayılmayacaktır. Bir tüketici olarak Elektramar ile ilişkisi olan bir müşterinin yasal hakları etkilenmeyecektir.


Hypertext Linkleri
Elektramar bu Site'ye bağlı tüm siteleri incelememiştir ve buna muktedir değildir, bu nedenle bu sitelerin içeriklerinden dolayı
yükümlü sayılamaz. Kullanıcılar başka sitelere kendi sorumlulukları dahilinde bağlanırlar ve bu tür siteleri kendilerine has Şart ve
Koşullara bağlı olarak kullanırlar.


Materyal Aktarımı
Başka bir siteden bu siteye veya bu siteden başka bir siteye her hangi kanunsuz, karalayıcı, müstehcen, utandırıcı, kışkırtıcı,
pornografik ve tiksindirici veya zarar verici (bilgisayar "virüsü" dahil ve bununla sınırlı olmayan) materyalin veya bu Sitenin bağlı
olduğu bölgedeki her hangi sivil veya resmi bir cezai yükümlülüğe neden olabilecek materyalin aktarılması veya yollanması
yasaklanmıştır.

Bu Siteye kullanıcılar tarafından yollanan her hangi bir materyal veya bilgi (her hangi bir metin, grafik, video veya ses dosyası
dahil ve bunlarla sınırlı olmayan) güvenilir olmayan ve tanınmayan unsur olarak işlem görecek ve Elektramar tarafından yazılım ve
ürünlerin gelişimi, üretimi ve satışı gibi eylemleri de içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan her hangi bir amaç doğrultusunda ifşa
edilebilecek, yayılabilecek veya saklanabilecektir. Bu onay işlemiyle Elektramar'in Gizlilik Politikasında ele alınan gizlilik
sınırlamalarıyla uyumlu olan ve bu içerikte bulunan her hangi hak ve koşulların tümü için, şu anda bilinen veya daha sonra
geliştirilecek olan her hangi bir iletişim aracıyla, dünya çapında ve/ya oluşturacağı diğer işler kapsamında gerek duyacağı, tüm telif
ve gizlilik haklarını yaymak, uygulamak, işletmek ve kullanmak üzere, Elektramar'a sürekli, karşılıksız, özel ve devredilebilir bir kullanma, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme ve başka işler yaratma hak ve iznini otomatik olarak vermeniz gerekmektedir.

Bu siteye yapmış olduğunuz katkıyla aynı zamanda bu tür bir katkının kendi orijinal çalışmanız olduğunu garanti etmektesiniz, aynı
zamanda yukarıda belirtilen tüm amaçlar doğrultusunda Elektramar için geçerli olmak üzere; yukarıda verdiğiniz garantiyi ihlal
etmeniz neticesinde Elektramar'ın maruz kalacağı tüm yasal zararlar, maliyetler ve diğer masraflardan Elektramar'ı tazmin etme; ve
Elektramar sitesine göndermek ve burada yayınlamak amacıyla ve yukarıda belirtilen amaçlarla yapacağınız çalışma üzerindeki manevi
haklarınızdan feragat etmektesiniz.
Şayet Elektramar'a bu tür hakları vermek istemiyorsanız, çalışmalarınız bu siteye gönderilmemelidir.


Virüsler
Elektramar her hangi türden bilgisayar virüsleri yaratmamak, kopyalamamak ve taşımamak için büyük bir gayret sarf etmektedir. Ancak
ne yazık ki virüsler sürekli ortaya çıkmaktadır ve bunları her zaman tanımak kolay değildir. Yeni ve önceden bilinmeyen virüsler
sürekli olarak oluşmakta ve yayılmaktadır. Sonuç itibariyle bu sitenin ve Elektramar'den alınan her hangi bir yazılım, e-mail veya
programın virüssüz olduğuna dair hiç bir garanti verilemez. Bu konuyla ilgili Elektramar hiç bir yükümlülük üstlenmeyeceğinden,
kullanıcıların kendi önlemlerini almalarını tavsiye ediyoruz.


Copyright (Telif Hakkı)
Elektramar bu Sitede görünen materyalleri ve diğer grafik tasarımları için ancak Elektramar'ın ticari çıkarları doğrultusunda
kopyalama izni vermektedir ve aşağıda gösterilen copyright işareti tüm kopyalarda görünmektedir. Bu izin her hangi bir zaman ve her hangi bir sebeple geri çekilebilir.


Elektramar®
Bu Sitede görülen materyallerin üçüncü bir şahıs tarafından kullanılması, kopyalanması veya tekrar yayınlanması durumunda, bu
materyalin telif hakkı sahibinin daha önceden yazılı izni alınmalı ve tüm kopyalar üzerinde bu üçüncü şahsın materyaline ait copyright
işareti bulunmalıdır.


Marka
Bu Sitede kullanılan ve gösterilen ticari markalar ve logolar ("ticari marka") Elektramar'ın ve başka kuruluşların tescilli ve
tescilsiz ticari markaları olup, bu Siteden alınan her hangi bilgi veya materyallerin gösterilmesiyle ilgili olarak ticari marka
sahibinin önceden yazılı izni alınmaksızın her hangi bir reklam veya diğer kamusal materyallerde kullanılmaları söz konusu değildir.

Elektramar'i veya üçüncü şahısları, ürünleri ve hizmetleri tanımlayan isimler, resimler ve logolar Elektramar ve/ya üçüncü şahısların
müseccel markalarıdır. Burada yer alan hiç bir ifade Elektramar veya her hangi bir üçüncü şahsa ait entelektüel mülkiyet hakkı
altında verilen her hangi bir lisans veya hak anlamına gelmemektedir ve bu tür bir ima söz konusu değildir.


Feragat
Burada belirtilen Şartlardan her hangi birinin ihlalinden dolayı Elektramar'ın yapmış olduğu bir feragat, asla aynı veya başka bir
hükmün daha sonra ortaya çıkacak bir ihlalinden dolayı feragat edileceği anlamına gelmez.


Yargılama Yetkisi
Şayet burada belirtilen Şart ve Koşullardan her hangi birinin illegal, geçersiz ve bu Şart ve Koşulların geçerli olduğu düşünülen
her hangi bir bölge veya ülke yasalarınca uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu durumda bu Şart veya Koşulun illegal, geçersiz
veya uygulanamaz sayıldığı yargı kararı ile bu maddeden çıkarılacak ve silinecek ve geriye kalan diğer tüm Şart ve Koşullar tüm
yetkileriyle yürürlükte kalacak ve bağlayıcı ve geçerli olmaya devam edecektir. Bu Şart ve Koşullar Türkiye yasalarına bağlı olarak
yürütülecek ve yorumlanacaktır.

Tüm ihtilaflar Türk Mahkemelerinin (İzmir-Karşıyaka) yargılama yetkisine tabi olacaktır. Şayet bu Şart ve Koşulları tamamen kabul
etmiyorsanız bu sitenin içeriklerine ulaşmanıza izin verilemez ve bu siteyi kullanmaya hemen son vermelisiniz.


Satış ve Teslimat Şartları - İzmir 01.01.2002


1. Teklif, Belgeler
1.1 Sadece işbu satış ve teslimat koşullarını esas alarak satış yapıyoruz. Tarafımızdan açık ve net olarak reddedilmiş olmasalar
bile, alıcının ticaret koşulları yalnızca bizim satış ve teslimat koşullarımızla örtüştükleri takdirde uygulanabilirler.
Koşullarımızdan ayrılan anlaşmalar, sadece yazılı olarak mutabık kalınmaları durumunda geçerlidir.
1.2 Mülkiyet hakkını ve çizim ve diğer belgelerle alakalı telif hakkını mahfuz tutuyoruz. Onayımız olmadan bunlar üçüncü kişilere kullandırılamaz ve sunulamaz.
1.3 Tedarik edilecek mal konusunda; Standart kullanımın dışında bir takım taleplerde bulunulacak olursa, alıcı bizi bu konuda ve söz konusu malların kullanılmasından doğan başka riskler hususunda, teklif aşamasında yazılı olarak haberdar etmelidir.
1 .4 Eğer teklifler ve sipariş teyitleri kataloğumuz yada broşürümüzde bulunan bir malzemeyi esas alıyorsa her halükarda son
baskılardaki ayrıntılar uygulanır. Teknik değişiklikler yapma hakkını mahfuz tutuyoruz. İlanlardaki ayrıntılar ürünlerimizi tarif ederler, fakat sadece yaklaşık teknik özellikler içerirler.
1 .5 Teknik özellikler ve bizzat malın kendisi daha önceden malum olduğu için, ikinci ve üçüncü taraflarca seslendirilen ve malların kullanımıyla ilgili olan talepler, şirketimizce kabul edilemez.

2. Sözleşme Karşılıklı yükümlülüklerimizin kapsamı, bizim sipariş teyidimiz doğrultusundadır. İlave anlaşmalar yada değişiklikler, sadece tarafımızca yazılı olarak onaylandıkları takdirde geçerlidir.


3. Fiyatlar
3.1 Fiyatlarımız fabrika teslimi olup, sarf malzemesi nitelikli ambalajlar hariçtir. Bunlar maliyet düzeyinde ilave masraf olarak
faturalanır. Şirketimizin bir ilkesi olarak, tüm teslimatlarımız FOB İzmir / Türkiye'dir. Sigorta ve mallarla ilgili tüm diğer
sorumluluklar fabrikamızdan çıkışla ve/veya irsaliye tarihi ile başlamaktadır. Bunlar alıcı tarafından karşılanır
3.2 Ücretler ve/veya malzeme masrafları ve/veya sanayi malzemeleri masrafları gibi, fiyatların belirlenmesinde asli nitelikte olan etkenlerde değişiklik olması durumunda, fiyatları aynı nispette değiştirme yetkisine sahibiz.


4. Ödeme
4.1 Faturalarımız genelde önceden peşin ödeme şeklinde yada akreditif mektubu kapsamında, büyük miktarlar halinde banka teminatı
ve/veya bloke çekle, kısmi ödemeler şeklinde ödenmektedir.
4.2 İhbarsız karşı talepler nedeniyle ödemelerin alıcı tarafından durdurulması, mümkün değildir.
4.3 Yeni tanıdığımız alıcılara ilk defa teslimat yaptığımızda, kesinlikle tüm bedelin sevkiyatımızdan evvel peşin ödenmesi gerekir.
4.4 Havaleler sadece makbuz karşılığındadır, faturalar açıktır ve akite edilemez.

5. Teslimat süreleri
5.1 Mutabık kalınan teslimat süreleri, sipariş teyidi tarihi ve ödeme portföyünün muhasebemize intikali ile başlar. Teslimat
süreleri aşılmadan, teslim edilecek mallar sevke hazır durumda bulunursa, söz konusu sürelerin ihlal edilmediği kabul edilir.
5.2 Grev ve lokavt, iş bırakma eylemleri, asli malzemelerin tedarikinde yaşanan gecikmeler gibi, kontrolümüz dışında bulunan
beklenmedik koşullar ortaya çıkarsa, söz konusu engellerin bizden yada başka bir alt tedarikçiden kaynaklanıp kaynaklanmadığına
bakılmaksızın, teslimat süreleri aynı nispette uzatılır. Aynı zamanda teslimat süresi çoktan geçmiş olsa bile, söz konusu durumların sorumluluğu bize ait olmaz. Eğer bu tür engeller oluşursa, her iki tarafın da sözleşmeyi feshetme hakkı olur. 5.3 Kısmi teslimatlar yapma hakkına sahibiz. 5.4 Eğer teslimat süresi bizim yüzümüzden aşılırsa, alıcı kendisi tarafından belirlenen kabul edilebilir bir ilave sürenin sonunda, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur. Ancak fesih beyanı bize ulaşmadan önce sözleşmede yer alan malları yada parçaları sevk etmemiz durumu hariçtir. 5.5 Gecikmeye istinat ettirilen başka talepler, özellikle tazminat talebi geçerli değildir. Bu durumun yasalar açısından mümkün olmadığı durumlarda, sorumluluğumuz gecikmemizden kaynaklandığı dolaysız zararlarla sınırlı olur yani tediyat aynen iade edilir.


6. Risk transferi, çoklu yada kısa teslimatlar
6.1 Taşıma türünden ve maliyetinden bağımsız olarak, malların taşınmasıyla ilgili risk alıcıya aittir.
6.2 Özel konşimentolar söz konusu olduğunda, kabul edilebilir çoklu yada kısa teslimatlar faturaya eklenir.

7. Mülkiyetin korunması Hangi sebepten olursa olsun, alıcıya yönelik tüm taleplerimiz karşılanıncaya kadar, teslim edilen mallar bizim mülkiyetimizde kalır.

8. Şikayetler Tarafımızdan tedarik edilen mallar konusunda hemen şikayet alınmadığı takdirde, malların kabul edildiği varsayılır. Bu süre, sevkiyatı müteakiben 8 günlük bir zamanla sınırlıdır.


9. Garanti
Şikayetin haklı bulunması durumunda, onarım yoluna gidilmesi veya bir alacak notunun tanzim edilmesi kararı, bize aittir. Tazminat
talepleri hariçtir. Bu, teslim edilen malın bizzat kendisinde meydana gelmiş olmayan hasarların tazminat talepleri bağlamında ve onarımda bulunma yükümlülüğünü herhangi bir şekilde ve sorumluluk alarak ihlal etmemizden kaynaklanan tazminat talepleri açısından da
geçerlidir.


10. İlave Yükümlülükler ile alakalı sorumluluk
Tedarik ettiğimiz mallarımızın kullanım talimatlarını ve bilgilerini, mevcut bilgimizden azami derecede faydalanarak sunuyoruz.
Gerçi bu bağlamda sorumluluk taşımıyoruz, zira mallarımızın şartlara uygun olması ve kullanılması sorumluluğu, alıcınındır.


11.Ürün sorumluluğu
Tedarik ettiğimiz mallardaki hatalar bakımından, sadece işbu hükümlerin 8.bölümü doğrultusunda sorumluluk taşıyoruz. Alıcının; malı
görerek ve bilerek satın aldığı, dolayısıyla 2. ve 3. şahıslara karşı her türlü mükellefiyeti kendisinin üslendiği taraflarca
kabul ve taahhüt edilmiştir.


12.Fesih hakkı
Eğer bilahare malları tedarik etme imkanımız bulunmazsa, alıcı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Eğer malları sadece kısmen
tedarik edebiliyorsak, alıcı yerine getirilmeyen sözleşme kısmını feshetme hakkına sahiptir. Fesih nedeniyle herhangi bir tazminat talebi hakkı doğmaz.


13.Garanti
Garanti, parçaların bedelsiz olarak değiştirilmesiyle sınırlıdır. Bu bağlamda malzeme yada üretim hataları kesin olarak
kanıtlanmalıdır. Tazminat konusunda başka garanti koşulları yada talepleri mümkün değildir. Ekipman ve ekipmanın kurulumu ile alakalı
şikayetler, hata ortaya çıkar çıkmaz tarafımıza bildirilmelidir Miktar ve kalite konusundaki tüm olası şikayetler, ilgili fatura
tarihinde başlayan 10 günlük bir süre ile kısıtlıdır.

14.Uygulama yeri, Mahkeme yeri, Uygulanabilir Hukuklar 14.1 Tescilli ofisimiz, tedarik ve ödeme yeridir. Her iki taraf açısından da, sözleşmenin mahkeme ve icra daireleri yeri Karşıyaka/İzmir-Türkiye'dir. İşbu hükümler yada ilgili faturamız teslim alındıktan sonraki 10 gün içinde itiraz edilmediği takdirde, tüm zıt manalı sözleşmeler hükümsüz kabul edilir.

14.2 Tüm anlaşmalar ve yasal onaylar ve taraflar arasında sözleşmeyle ilgili olarak doğabilecek anlaşmazlıklar bakımından, sözleşme hükümlerine ilaveten Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve resmi mevzuatı uygulanır. Alıcının haklarını içeren ve Temmuz 1964'te tanzim edilen Hague Anlaşması veya başka anlaşmalar geçerli değildir.


Elektramar Elektromekanik Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin tüm hakları saklıdır.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, M.K.Atatürk Blv.23 Çiğli 35620 - İzmir / TÜRKİYE
Tel : 90 0 232 376 7300 pbx
Fax: 90 0 232 376 7030

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Paylaşım!
  • Facebook
  • Flickr
  • Twitter
  • Rss Feed
  • LinkedIn
ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BOLGESİ M.KEMAL ATATÜRK Blv. 23 35620 ÇİĞLİ /İZMİR